garantiordning

Vælg din installatør med omhu – så er du garanteret mod fejl!

DS Håndværk & Industri – Dækker udgifter op til 75.000 kr.
Uldum VVS A/S er medlem af DS Håndværk & Industri. Dette er din sikkerhed som forbruger, idet alle DS Håndværk & Industris medlemmer er omfattet af DS GARANTI.
DS GARANTI sikrer, at en privat kunde, som indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn – og får medhold – får rettet det fejlbehæftede arbejde. Det gælder også i tilfælde, hvor den udførende virksomhed måtte være lukket eller ude af stand til at rette fejlen, idet en anden virksomhed i ordningen i dette tilfælde udfører arbejdet uden beregning for kunden.

DS-garantien dækker beløb på op til 75.000 inklusiv moms. Og selv om den virksomhed du klager over for eksempel ophører, får du alligevel udbedret eventuelle fejl eller mangler op til beløbsgrænsen. Arbejdet udføres så blot af en anden virksomhed under ordningen.

Læs mere om DS GARANTI.

Q-Kontrol – VVS-branchens kvalitetskontrol
Vvs-Branchens Kvalitetskontrol ApS er godkendt som kontrolinstans af Sikkerhedsstyrelsen i medfør af lov nr. 206 af 27. marts 2000 med ret til godkendelse og overvågning af kvalitetsstyringssystemer hos autoriserede Vvs- og kloakinstallatører og godkendte kompetente virksomheder på gasområdet samt føre tilsyn med konkret udførte installationer i henhold til den særlige tilsynsordning på vand- og afløbsområdet.

Vvs-Branchens Kvalitetskontrol ApS har aktuelt indgået overvågningsaftaler med knap halvdelen af de autoriserede vvs-installatører og et stort antal kloakinstallatører i Danmark.